Biển Sớm

65.800.000 đ (Chưa bao gồm VAT)
Kích thước: 80 x 100 cm
Chất liệu: Acrylic
Năm sáng tác: 2018
Mã vạch: 2000101177906
Quốc gia: Việt Nam
Tác giả: : Hồ Đình Nam

Tác phẩm bức tranh Biển Sớm của tác giả Hồ Đình Nam được sáng tác vào năm 2018 với kích thước 80 x 100 cm bằng chất liệu Acrylic

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Biển Sớm Được sáng tác bởi tác giả Hồ Đình Nam
Kích thước: 80 x 100 cm
Chất liệu: Acrylic
Năm sáng tác: 2018
Mã vạch: 2000101177906
Quốc gia: Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC