Đường Thu Nơi Ấy

140.000.000 đ (Chưa bao gồm VAT)
Kích thước: 100 x 150 cm
Chất liệu: Acrylic
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000101177104
Quốc gia: Việt Nam
Tác giả: : Vũ Trọng Anh

Tác phẩm bức tranh Đường Thu Nơi Ấy của tác giả Vũ Trọng Anh được sáng tác vào năm 2019 với kích thước 100 x 150 cm bằng chất liệu Acrylic

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Đường Thu Nơi Ấy Được sáng tác bởi tác giả Vũ Trọng Anh
Kích thước: 100 x 150 cm
Chất liệu: Acrylic
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000101177104
Quốc gia: Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC