Bóng Đại Nội

Giá liên hệ (Chưa bao gồm VAT)
Kích thước: 90 x 59.5 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589132
Quốc gia: Việt Nam
Tác giả: : Lâm Văn Tráng

Tác phẩm bức tranh Bóng Đại Nội tác giả Lâm Văn Tráng sáng tác năm 2019 được thể hiện bằng chất liệu Sơn Dầu với kích thước 90 x 59.5 cm

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Bóng Đại Nội Được sáng tác bởi tác giả Lâm Văn Tráng
Kích thước: 90 x 59.5 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589132
Quốc gia: Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC