Dấu thời gian

5.600.000 đ (Chưa bao gồm VAT)
Kích thước: 60 x 60 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589125
Quốc gia: Việt Nam
Tác giả: : Lâm Văn Tráng

Tác phẩm bức tranh Dấu thời gian tác giả Lâm Văn Tráng sáng tác năm 2019 được thể hiện bằng chất liệu Sơn Dầu với kích thước 60 x 60 cm

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Dấu thời gian Được sáng tác bởi tác giả Lâm Văn Tráng
Kích thước: 60 x 60 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589125
Quốc gia: Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC