Lặng Yên

Giá liên hệ (Chưa bao gồm VAT)
Kích thước: 45 x 60 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589170
Quốc gia: Việt Nam
Tác giả: : Lâm Văn Tráng

Tác phẩm bức tranh Lặng Yên tác giả Lâm Văn Tráng sáng tác năm 2019 được thể hiện bằng chất liệu Sơn Dầu với kích thước 45 x 60 cm

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Lặng Yên Được sáng tác bởi tác giả Lâm Văn Tráng
Kích thước: 45 x 60 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019
Mã vạch: 2000112589170
Quốc gia: Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC